top of page

Warsztaty

3.jpg

Inicjatywa żywa

Inicjatywa żywa to przestrzeń spotkań, która przez ruch, kontakt i improwizację, łączy osoby o różnych zdolnościach fizycznych, niepełnosprawne i pełnosprawne. 


 Podczas eksploracji kontaktu, ciężaru ciała i siły będzie okazja doświadczyć szczególnie uważnej komunikacji za pośrednictwem zmysłów, podkreślając ich wspólną zdolność do pełnego wyrażania siebie. 


Celem spotkań jest próba zjednoczenia różnych grup społecznych na neutralnej płaszczyźnie tańca, w której każdy może poczuć się swobodnie z własnym ciałem.

IMG_9675.JPG

Architektura ciała

Warsztaty tańca współczesnego oraz improwizacji ruchowej to przestrzeń swobodnego poruszania się dla wszystkich chętnych i otwartych na nowe doznania psychofizyczne, w tym dla osób tańczących i tych bez doświadczenia tanecznego. Eksplorując możliwości własnego ciała będziemy szukać przyjemności płynącej z tańca i ruchu, ale także zabawy, wyzwolenia i energii. Poprzez zadania wizualizacyjne, każdy z uczestników i uczestniczek pogłębiać będzie świadomość i kontakt z własnym ciałem. Praca na wyobrażeniach oraz sensoryczności ciała prowadzić będzie do głębokiego researchu ruchowego. Dostosowując zadania do indywidualnych umiejętności interpretacji, ale także uwarunkowań fizycznych oraz przestrzennych - każdy z uczestników lekcji będzie miał szansę eksplorować nowe strategie kreatywnego myślenia i tworzenia.

cialo_przestrzen-13_edited.jpg

Ciało/przestrzeń/perspektywa

Projekt Ciało/przestrzeń/perspektywa to dwumiesięczny research ruchowy, którego założeniem jest błądzić, szukać, zmieniać, tworzyć i dekonstruować zagadnienia dotyczące ciała w ruchu.

Bazując na swobodnej improwizacji ruchowej, założeniach Steve’a Paxtona na temat naturalnego ruchu i small dance, zagadnieniach z zakresu mikro i makrochoreografii oraz instant composition uczestnicy projektu będą szukać odpowiedzi na pytania:

Czym jest ciało?
Czym jest przestrzeń?
Czym jest perspektywa?
Jak szukać przestrzeni we własnym ciele?
Jak zmienić perspektywę postrzegania własnego ciała w ruchu?

Podczas każdego spotkania uczestnicy będą mierzyć się z różnymi zadaniami ruchowymi poszukując we własnych ciałach oryginalnych jakości. Tworząc nowe schematy będą wspólnie w grupie przyglądać się mechanizmom ruchowym ciała w improwizacji. Projekt zakłada otwartą przestrzeń poszukiwań oraz swobodną wymianę doświadczeń i refleksji. Praca na wyobrażeniach oraz somatyce ciała prowadzić będzie do głębokiego researchu ruchowego. Dostosowując zadania do indywidualnych umiejętności interpretacji, ale także uwarunkowań fizycznych, sensorycznych i przestrzennych - każdy z uczestników projektu będzie miał szansę eksplorować nowe strategie kreatywnego myślenia i tworzenia.

Warsztaty: Wystawy
bottom of page