top of page

Direct Message Collective

Direct Message Collective został powołany przez Michała Przybyłę i Dominika Więcka w 2018 roku z potrzeby realizacji autorskich projektów performatywnych, spektakli, wystaw, instalacji. Ich nieformalny kolektyw w twórczości oscyluje wokół tematyki tożsamościowej i problemów społecznych. Nieheteronormatywność tej dwójki artystów ma duży wpływ na proces tworzenia i finalne efekty ich pracy, co wyróżnia ich w środowisku artystycznym w Polsce. Stworzyli wspólnie spektakl „Bromance” w ramach rezydencji „Nowa Generacja” w Scenie Roboczej w Poznaniu oraz instalację performatywną „ANIMALIA” w ramach programu Pawilon Otwarty w Poznaniu, gdzie Przybyła tworzył również warsztaty „Inicjatywa żywa”  skierowane do osób sprawnych i niepełnosprawnych fizycznie, które aktualnie rozwija w ramach stypendium Miasta Kraków oraz stypendium Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Więcek stworzył swój autorski cykl: „Warsztaty ruchowe dla mężczyzn” we współpracy z Inkubatorem Kultury - Pireus w Poznaniu. Dominik był także rezydentem Gdańskiego Festiwalu Tańca a Michał rezydentem Centrum Teatru i Tańca w Warszawie.
Wspólnie realizują autorski projekt „Adaptacja” w TanzFaktur w niemieckiej Kolonii w ramach rezydencji INKUBATOR 2020.

Fot. Jacek Domański
Fot. Jacek Domański
Fot. Jacek Domański
DMC: Biografia
bottom of page